MMenO, Marketing Management en Operations, concentreert zich op het passender, effectiever, sneller en goedkoper laten verlopen van marketingactiviteiten in relatie tot het strategische bedrijfsplan door kennisoverdracht en actieve deelname binnen het marketingteam.